شروع ثبت نام متقاضیان زبان روسی
به صورت ترمیک و خصوصی

آماده سازی دانشجویان در کوتاه ترین زمان جهت عزیمت به کشورهای روس زبان
تدریس تخصصی زبان و ادبیات روس


شیراز بلوار دانشجو بین کوچه 3 و 5 روبروی ارم گل
۰۷۱۳۶۲۶۸۶۶۳
۰۷۱۳۶۲۶۸۶۶۴
۰۹۱۷۳۰۱۹۴۰۵

نظرسنجی

نظرشما در مورد سیستم؟

مشاهده همه...