معرفی سایر زبان ها

موسسه زبان فردا دوره های مربوط به زبان های زیر را نیز به صورت خصوصی و ترمیک برگزار می کند.


1-ژاپنی

2-عربی

3-چینی

4-ایتالیایی

5-اسپانیایی

6-هلندی

7-نروژی

8-دانمارکی

9-پرتغالی

10-سایر زبانهامشاهده اخبار مربوط به سایر زبان ها