نظرسنجی

نظرشما در مورد سیستم؟
عالی - 12 (63.16%)
63.16%
خوب - 1 (5.26%)
5.26%
متوسط - 1 (5.26%)
5.26%
بد - 5 (26.32%)
26.32%مجموع آرا: 19