نظرسنجی

نظرشما در مورد سیستم؟
عالی - 69 (49.64%)
49.64%
خوب - 5 (3.6%)
3.6%
متوسط - 10 (7.19%)
7.19%
بد - 55 (39.57%)
39.57%مجموع آرا: 139