زبان آموز برتر

شرایط زبان آموز ممتاز:

زبان آموزی که دو ترم متوالی به عنوان Top student معرفی شود، از پرداخت 20تا 50درصدی شهریه در ترم بعد معاف میگردد.(شایان ذکر است که نمره زبان آموزTop student باید بالاتر از 95 و بالاترین نمره کلاس بوده و زبان آموز نباید بیش از یک جلسه غیبت داشته باشد)