معرفی زبان سوئدی

سوئدی:

زبانی هند و اروپاییست که در کشور سوئد و قسمتهایی از فنلاند صحبت می شود.

زبان فردا تنها برگزار کننده دوره های نیمه خصوصی،خصوصی و گروهی زبان سوئدی تا بتوانید در مقصد بدون مشکل به راحتی ارتباط برقرار نمایید.


مشاهده اخبار مربوط به دوره های زبان سوئدی