معرفی ترکی استانبولی

ترکی:

زبانی آسان و شیرین از گروه خانواده اورال-التایی میباشد که با اضاف کردن پسوند بر ریشه اسمی یا فعلی نقش های دستوری مختلف میگیرد.

ترکیه به عنوان همسایه ایران و کشوری با شرایط تحصیلی،زندگی،کاری و تفریحی مناسب متقاضیان فراوانی را جهت مهاجرت دارد.

زبان فردا یکی از باسابقه ترین موسسات زبانهای خاص در جنوب کشور با فراهم آوردن شرایط مناسب برای دوستان عزیز شما را جهت مکالمه، آزمونهای YOS و Tomer آماده خواهد کرد.

برگزاری دوره های:

مکالمه 3ماهه ، آمادگی آزمونها، دوره های ترمیک، نیمه خصوصی وخصوصی


مشاهده اخبار مربوط به دوره های زبان ترکی استانبولی