تعیین سطح حضوری

تعیین سطح همه روزه از ساعت 16 الی 21 انجام میگیرد

تعیین سطح کاملاً رایگان میباشد.