تعیین سطح

تعیین سطح :

آزمونی است که پایه ورود زبان آموزان به موسسات زبان می باشد، این آزمون تعیین می کند که داوطلب تقریبا در چه سطحی از زبان می باشد و بایستی در کدام کلاس ثبت نام کند.

شما با ورود به هر آموزشگاهی در هر زبانی که باشید قطعا انتظار دارید که با توجه به اطلاعات زبانی خود طی زمانی مناسب به هدف نهایی خود دست یابید.

پس برای مشخص کردن سطح توانایی زبانی تان ،از طریق مدیر آموزشی موسسه به صورت شفاهی سوالاتی از شما پرسیده می شود که معمولا سوالات از سوالات بسیار ساده ای همچون پرسیدن مشخصات شخصی تان آغاز می شود و در صورت تسلط شما به سوالات اولیه کم کم پیچیدگی سوالات بالاتر می رود تا توانایی زبان شما سنجش دقیق تری یابد.

در مورد آزمون تعیین سطح و انجام آن تردید نکنید زیرا برای رسیدن به هدف هایتان باید بدانید که در چه مقطعی هستید و بدانید که از کجا باید یادگیری زبان را ادامه بدهید.

متاسفانه برخی آموزشگاه های زبان در برگزاری آزمون تعیین سطح بسیار بد عمل کرده و در تعیین ترم زبان آموز چندان صداقتی به خرج نمی دهند حتی برخی از آموزشگاه های غیرمعتبربرگزاری آزمون تعیین سطح را یک منبع درآمد برای موسسه تلقی می کنند چرا که آزمون تعیین سطح زبان نیز هزینه بخصوصی برای داوطلب دارد.

آموزشگاه زبان فردا در تلاش است با تعیین سطح رایگان زبان آموزان عزیز را با توجه به توانایی، اطلاعات واقعی و هدف شان در دوره مربوطه قرار دهد.


جهت ورود به صفحه آزمون آنلاین برروی لینک زیر کلیک کنید.
آزمون آنلاین