duhh یعنی چی

کاربردهای کلمه !Duhh
زمانی به کار می رود که یک جمله ساده و احمقانه به نظر برسد.
واقعا!!
خوب شد گفتی!!

چند مثال :
!Duhh! everybody likes money
نه بابا ! همه پول دوست دارند !
.you cant have my icecream
.Like duhh! I already had mine
تو نمی توانی بستنی من را بخوری!
نه بابا! من مال خودم را خوردم!
!seriously? 1 + 1 = 2! oh God, you are such a duhh
واقعا؟ 2 = 1 + 1 ! وای خدای من، تو چقدر باهوشی!
!Well! duh
زمانی به کار می رود که در جواب به موضوعی بدیهی و مشخص بخواهیم پاسخ دهیم.
مطالب مشابه


Some driving expressions جهت مشاهده به ادامه مطلب بروید....

با چند اصطلاح زیبا آشنا شویم Idiom learning جهت مشاهده به ادامه مطلب بروید....

آموزش لغات و اصطلاحات جدید Talk About Weddings...

آموزش لغات و اصطلاحات جدید Spain: After 5 weeks of lockdown, contagion continues Nearly 5,500 new coronavirus infections confirmed and 430 more deaths, says...

آموزش لغات و اصطلاحات جدید...

آموزش لغات و اصطلاحات جدید...

How to Introduce Yourself...
 
آموزش لغات و اصطلاحات مربوط به کرونا...

آموزش لغات و اصطلاحات جدید. برای مشاهده به ادامه مطلب بروید....

نظرات 0