نمرات کلاس استاد موسوی A1 تابستان 98

Student Name
Class Activity
(100)
Midterm Exam (100)Final Exam(35)Total
Shima Kaviani100962791
Zohre 100982489
Sedighe Sepahdar100100-89
Mahsa Kerouni100982287
Shima Nezami 100902082مطالب مشابه


نمرات کلاس استاد بیگ زاده جهت مشاهده به ادامه مطلب بروید....

نمرات کلاس استاد اکبری جهت مشاهده به ادامه مطلب بروید....

نمرات کلاس استاد ایوبی 2Aجهت مشاهده به ادامه مطلب بروید....

نمرات کلاس استاد شریفی F وF6 تابستان 98...

نمرات کلاس استاد موسوی A1 تابستان 98...

نمرات کلاس استاد کمالی فرد A1 تابستان 98...

اعلام نمرات کلاس استاد قمری 1B تابستان 98...

نظرات 0