آموزش زبان انگلیسی face

اصطلاحات انگلیسی با Face
?Why the long face
چرا پکری؟
I don't have the face
روم نمیشه
I lost my face
آبروم رفت
Get out of my face
از جلو چشام دور شو
Don't rub it in my face
منت سرم نذار

مطالب مشابه


ایول، دمت گرم به انگلیسی...

اصطلاحاتی که با at می آیند...

قهری به انگلیسی...

تفاوت I don't care و I don't mind...

تحسین کردن در زبان انگلیسی...

اصطلاحات مربوط به کار...

اصطلاحات انگلیسی با Face...

چند جمله جالب با heart...

خیلی گرونه! به انگلیسی...

چند اصطلاح با نام GOD...

نظرات 0