آموزش زبان انگلیسی less

چند اصطلاح جالب با LESS
Tasteless بی مزه
Hopeless نا امید
Fearless بی باک، شجاع
Useless به درد نخور
Harmless بی ضرر
Painless بدون درد
Careless بی احتیاط
Doubtless بی شک
Heartless سنگدل
Effortless
آسان

مطالب مشابه


ایول، دمت گرم به انگلیسی...

اصطلاحاتی که با at می آیند...

قهری به انگلیسی...

تفاوت I don't care و I don't mind...

تحسین کردن در زبان انگلیسی...

اصطلاحات مربوط به کار...

اصطلاحات انگلیسی با Face...

چند جمله جالب با heart...

خیلی گرونه! به انگلیسی...

چند اصطلاح با نام GOD...

نظرات 0