معنی روزهای هفته در زبان انگلیسی

معنی روزهای هفته در زبان انگلیسی
Monday دوشنبه (روز ماه)
Tuesday سه شنبه (روز مریخ)
Wednesday چهارشنبه (روز عطارد)
Thursday پنج شنبه (روز مشتری)
Friday جمعه (روز ناهید/زهره)
Saturday شنبه (روز زحل)
Sunday
یکشنبه (روز خورشید)

مطالب مشابه


ایول، دمت گرم به انگلیسی...

اصطلاحاتی که با at می آیند...

قهری به انگلیسی...

تفاوت I don't care و I don't mind...

تحسین کردن در زبان انگلیسی...

اصطلاحات مربوط به کار...

اصطلاحات انگلیسی با Face...

چند جمله جالب با heart...

خیلی گرونه! به انگلیسی...

چند اصطلاح با نام GOD...

نظرات 0