آموزش زبان انگلیسی صفات شخصیتی

معرفی چند صفت شخصیتی

Optimistic

خوش بین

Pessimistic

بدبین

Clumsy

دست و پا چلفتی

Skeptic

شکاک

Punctual

وقت شناس

Curious

کنجکاو

Loyal

با وفا

Logical

منطقی


مطالب مشابه


چطوری حرفه ای تر بگوییم«I'm sorry»...

آموزش زبان انگلیسیازت متنفرم...

معنی روزهای هفته در زبان انگلیسی...

چند جمله جالب در زبان انگلیسی...

کلماتی که مثل هم تلفظ می شوند...

چند اصطلاح کاربردی در زبان انگلیسی...

چطوری به انگلیسی تسلیت بگوییم...

معرفی چند اصطلاح کاربردی...

چطوری به انگلیسی بگوییم هوا خیلی گرمه...

انواع مرگ و کشته شدن به زبان انگلیسی...

نظرات 0