آموزش زبان انگلیسی صفات شخصیتی

معرفی چند صفت شخصیتی

Optimistic

خوش بین

Pessimistic

بدبین

Clumsy

دست و پا چلفتی

Skeptic

شکاک

Punctual

وقت شناس

Curious

کنجکاو

Loyal

با وفا

Logical

منطقی


مطالب مشابه


ایول، دمت گرم به انگلیسی...

اصطلاحاتی که با at می آیند...

قهری به انگلیسی...

تفاوت I don't care و I don't mind...

تحسین کردن در زبان انگلیسی...

اصطلاحات مربوط به کار...

اصطلاحات انگلیسی با Face...

چند جمله جالب با heart...

خیلی گرونه! به انگلیسی...

چند اصطلاح با نام GOD...

نظرات 0