کارهای روزمره انگلیسی

اصطلاحات ساده در مورد کارهای روزمره به زبان انگلیسیبه رختخواب رفتن
Go to bed
خوابیدن
Go to sleep
شام خوردن
Have/eat dinner
تکالیف را انجام دادن
Do homework
به خانه رفتن
Come/get home
روزنامه خواندن
Read the paper
استراحت کردن
Relax
تلویزیون نگاه کردن
Watch tv
ایمیل را چک کردن
Check email
بیدار شدن
Wake up
ناهار درست کردن
Makes lunch


  • در صورتی که بخواهیم از اصطلاحات بالا در جهت توصیف کارهای روزانه خود استفاده کنیم باید آنها را به صورت جملات حال ساده بکار ببریم.
.I wake up at 7:00 everyday
.My mom makes lunch everydayمطالب مشابه


Some driving expressions جهت مشاهده به ادامه مطلب بروید....

با چند اصطلاح زیبا آشنا شویم Idiom learning جهت مشاهده به ادامه مطلب بروید....

آموزش لغات و اصطلاحات جدید Talk About Weddings...

آموزش لغات و اصطلاحات جدید Spain: After 5 weeks of lockdown, contagion continues Nearly 5,500 new coronavirus infections confirmed and 430 more deaths, says...

آموزش لغات و اصطلاحات جدید...

آموزش لغات و اصطلاحات جدید...

How to Introduce Yourself...
 
آموزش لغات و اصطلاحات مربوط به کرونا...

آموزش لغات و اصطلاحات جدید. برای مشاهده به ادامه مطلب بروید....

نظرات 0