نمرات کلاس استاد ایوبی 2A

Student NameClass ActivityMidterm ExamFinal ExamTotal
M.Amin Kamali 40 10 - fail
Mojtaba Mohamadi 45 14 23 82
Reyhane Naderi 45 16 27 88
Marziye Agheei 45 19 26 90
Elahe Moradi 40 18 24 82
Aylar Ramazani 45 14 25 84
Hossein Amiri 35 10 22 67
Farnoosh Zareh 35 14 23 72
Farideh Bakhshayesh 50 19 26 95
Sahar Mosalaei 35 14 19 68
Amirreza Sadeghi 40 16 27 83
Reza Bagheri - - 20 -
Asal Sadeghi - - - Fail
Mehdi Azarm - - - Fail
Amirabbas Nazeri - - - Fail

مطالب مشابه


نمرات کلاس استاد بیگ زاده جهت مشاهده به ادامه مطلب بروید....

نمرات کلاس استاد اکبری جهت مشاهده به ادامه مطلب بروید....

نمرات کلاس استاد ایوبی 2Aجهت مشاهده به ادامه مطلب بروید....

نمرات کلاس استاد شریفی F وF6 تابستان 98...

نمرات کلاس استاد موسوی A1 تابستان 98...

نمرات کلاس استاد کمالی فرد A1 تابستان 98...

اعلام نمرات کلاس استاد قمری 1B تابستان 98...

نظرات 0