نمرات کلاس استاد شریفی F و F6 تابستان 98

Student Name

Class Activity

(100)

Midterm Exam (100)

Final Exam(35)

Total

امیرسعید توکلی نیا

36

8.5

35

83.5

هلنا هزاردستان

32

7

40

84

پریسا نو رسیده

38.5

11

40

94.5

یاسین جعفریان

38.5

14

40

97.5

ملیکاسمیع پور

33.5

13.5

40

92

شادی سلطانی

25.5

8.5

30

64

زهرا زارع

35.5

13

40

93.5

شبنم سلطانی

36.5

14

40

95.5

مطالب مشابه


نمرات کلاس استاد بیگ زاده جهت مشاهده به ادامه مطلب بروید....

نمرات کلاس استاد اکبری جهت مشاهده به ادامه مطلب بروید....

نمرات کلاس استاد ایوبی 2Aجهت مشاهده به ادامه مطلب بروید....

نمرات کلاس استاد شریفی F وF6 تابستان 98...

نمرات کلاس استاد موسوی A1 تابستان 98...

نمرات کلاس استاد کمالی فرد A1 تابستان 98...

اعلام نمرات کلاس استاد قمری 1B تابستان 98...

نظرات 0