نمرات کلاس استاد کمالی فرد A1 تابستان 98

Student NameClass ActivityMidterm ExamFinal ExamTotal
تارا پور فیض90808083
میثم فرید95959894.5.
هیربد نقشبندی80758078
سهند صالحی80808080
امین ملکی زاده90889089
علیرضا حسنی90909090
شایان پور یخشش75757575

مطالب مشابه


نمرات کلاس استاد بیگ زاده جهت مشاهده به ادامه مطلب بروید....

نمرات کلاس استاد اکبری جهت مشاهده به ادامه مطلب بروید....

نمرات کلاس استاد ایوبی 2Aجهت مشاهده به ادامه مطلب بروید....

نمرات کلاس استاد شریفی F وF6 تابستان 98...

نمرات کلاس استاد موسوی A1 تابستان 98...

نمرات کلاس استاد کمالی فرد A1 تابستان 98...

اعلام نمرات کلاس استاد قمری 1B تابستان 98...

نظرات 0