بهترین آموزشگاه زبان روسی شیراز

شروع ثبت نام متقاضیان زبان روسی
به صورت ترمیک و خصوصی

آماده سازی دانشجویان در کوتاه ترین زمان جهت عزیمت به کشورهای روس زبان
تدریس تخصصی زبان و ادبیات روس


شیراز بلوار دانشجو بین کوچه 3 و 5 روبروی ارم گل
۰۷۱۳۶۲۶۸۶۶۳
۰۷۱۳۶۲۶۸۶۶۴
۰۹۱۷۳۰۱۹۴۰۵

مطالب مشابه


شروع ثبت نام متقاضیان زبان روسی به صورت ترمیک و خصوصی آماده سازی دانشجویان در کوتاه ترین زمان جهت عزیمت به کشورهای روس زبان تدریس تخصصی زبان و ادبیات روس ...

نظرات 0