آموزش روسی در شیراز

تدریس زبان تخصصی پزشکی و دندانپزشکی دوره پادفک با کتاب های مرجع دانشگاه های فدراسیون روسیه.

نشانی : شیراز، بلوار دانشجو، بین کوچه 3 و 5
تلفن : 07136268663 و 07136268664مطالب مشابه


تدریس زبان تخصصی پزشکی و دندانپزشکی دوره پادفک با کتاب های مرجع دانشگاه های فدراسیون روسیه. نشانی : شیراز، بلوار دانشجو، بین کوچه 3 و 5 تلفن : 07136268663 و...

شروع ثبت نام متقاضیان زبان روسی به صورت ترمیک و خصوصی آماده سازی دانشجویان در کوتاه ترین زمان جهت عزیمت به کشورهای روس زبان تدریس تخصصی زبان و ادبیات روس ...

نظرات 0