آلمانی روزهای جمعه

ثبت نام دوره آلمانی
کلاس ها روزهای جمعه ساعت 9 الی 13 برگزار می گردد.

نشانی : شیراز، بلوار دانشجو، بین کوچه 3 و 5
4 - 36268663 - 071

مطالب مشابه


آلمانی سطحA2 شروع دوره از 1399/08/03 کلاسها در روزهای شنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت 4 الی 7 شب تشکیل می گردد. ثبت نام همه روزه از ساعت 8 صیح الی 9 شب ...

آلمانی سطح A1 شروع دوره از 1399/08/03 کلاسها در روزهای زوج هر هفته از ساعت 4 الی 7 شب تشکیل می گردد. ثبت نام همه روزه از ساعت 8 صیح الی 9 شب نشانی : شیراز،...

آلمانی فشرده از A1 تا B1 شروع دوره از مهر 1399 ثبت نام همه روزه از ساعت 8 صیح الی 9 شب نشانی : شیراز، بلوار دانشجو، بین کوچه 3 و 5 4 - 36268663 - 071...

آلمانی فشرده از A1 تا B1 شروع دوره از 21 آذر1398 کلاس ها در ساعت 17:30 الی 20:30 برگزار میگردد ثبت نام همه روزه از ساعت 8 صیح الی 9 شب نشانی : شیراز، بلوار...

مژده به متقاضیان آلمانی سطح A2 شروع دوره از شنبه 16 آذر1398 کلاس ها در روزهای زوج ساعت 18:00 الی 20:30 برگزار میگردد ثبت نام همه روزه از ساعت 8 صیح الی 9 شب ...

ثبت نام دوره آلمانی نیمه آذر ماه 1398 دوره فشرده 6 ماهه تکمیلی از A1 تا B1 کلاس ها در روزهای فرد ساعت 17:30 الی 20:30 برگزار میگردد نشانی : شیراز، بلوار...

ثبت نام دوره آلمانی کلاس ها روزهای جمعه ساعت 9 الی 13 برگزار می گردد. نشانی : شیراز، بلوار دانشجو، بین کوچه 3 و 5 4 - 36268663 - 071...

ثبت نام دوره آلمانی از پایه تا B1 طی 7 ماه، پاییز 98 کلاس ها روزهای زوج ساعت 18 الی 20:30 برگزار می گردد. نشانی : شیراز، بلوار دانشجو، بین کوچه 3 و 5 4 -...

آغاز ثبت نام دوره های زبان آلمانی مرداد 1398 آلمانی فشرده ۵ ماهه از A1 تا B1 روزهای زوج ساعت ۲۰ الی ۲۲ ، شروع از ۱۹ مرداد آلمانی فشرده A1 روزهای زوج ساعت ۱۸...

آلمانی فوق فشرده صبح ها ۱۰ الی ۱۳ طول دوره ۱ ماه آمادگی گوته و مکالمه آلمانی فشرده روزهای فرد ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۴۵ طول دوره ۲ ماه در سطوح A1  تا B2 شیراز بلوار...

نظرات 0