ثبت نام آلمانی آبان 97

ثبت نام آلمانی آبان 97


آغاز ثبت نام دوره  آلمانی در سطوح A1 تا B1
شروع ثبت نام از مهر 1397
کلاس ها در روزهای زوج ساعت 18 الی 20:30 برگزار میگردد.
شروع دوره از آبان 97

مطالب مشابه


آلمانی سطحA2 شروع دوره از 1399/08/03 کلاسها در روزهای شنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت 4 الی 7 شب تشکیل می گردد. ثبت نام همه روزه از ساعت 8 صیح الی 9 شب ...

آلمانی سطح A1 شروع دوره از 1399/08/03 کلاسها در روزهای زوج هر هفته از ساعت 4 الی 7 شب تشکیل می گردد. ثبت نام همه روزه از ساعت 8 صیح الی 9 شب نشانی : شیراز،...

آلمانی فشرده از A1 تا B1 شروع دوره از مهر 1399 ثبت نام همه روزه از ساعت 8 صیح الی 9 شب نشانی : شیراز، بلوار دانشجو، بین کوچه 3 و 5 4 - 36268663 - 071...

آلمانی فشرده از A1 تا B1 شروع دوره از 21 آذر1398 کلاس ها در ساعت 17:30 الی 20:30 برگزار میگردد ثبت نام همه روزه از ساعت 8 صیح الی 9 شب نشانی : شیراز، بلوار...

مژده به متقاضیان آلمانی سطح A2 شروع دوره از شنبه 16 آذر1398 کلاس ها در روزهای زوج ساعت 18:00 الی 20:30 برگزار میگردد ثبت نام همه روزه از ساعت 8 صیح الی 9 شب ...

ثبت نام دوره آلمانی نیمه آذر ماه 1398 دوره فشرده 6 ماهه تکمیلی از A1 تا B1 کلاس ها در روزهای فرد ساعت 17:30 الی 20:30 برگزار میگردد نشانی : شیراز، بلوار...

ثبت نام دوره آلمانی کلاس ها روزهای جمعه ساعت 9 الی 13 برگزار می گردد. نشانی : شیراز، بلوار دانشجو، بین کوچه 3 و 5 4 - 36268663 - 071...

ثبت نام دوره آلمانی از پایه تا B1 طی 7 ماه، پاییز 98 کلاس ها روزهای زوج ساعت 18 الی 20:30 برگزار می گردد. نشانی : شیراز، بلوار دانشجو، بین کوچه 3 و 5 4 -...

آغاز ثبت نام دوره های زبان آلمانی مرداد 1398 آلمانی فشرده ۵ ماهه از A1 تا B1 روزهای زوج ساعت ۲۰ الی ۲۲ ، شروع از ۱۹ مرداد آلمانی فشرده A1 روزهای زوج ساعت ۱۸...

آلمانی فوق فشرده صبح ها ۱۰ الی ۱۳ طول دوره ۱ ماه آمادگی گوته و مکالمه آلمانی فشرده روزهای فرد ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۴۵ طول دوره ۲ ماه در سطوح A1  تا B2 شیراز بلوار...

نظرات 0