فرانسه بهمن 97

آغاز ثبت نام ترم بهمن زبان فرانسه
شروع دوره از هفته اول بهمن ۹۷

کلاسها در روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸ برگزار میگردد

شیراز بلوار دانشجو
۰۷۱۳۶۲۶۸۶۶۳
۰۷۱۳۶۲۶۸۶۶۴

مطالب مشابه


آغاز ثبت نام دوره فرانسه مرداد 1398 کلاسها در روزهای دوشنبه و پنجشنبه ساعت ۱۶ الی ۱۸ برگزار میگردد نشانی:شیراز، بلوار دانشجو، بین کوچه 3 و 5 07136268663-4...

ثبت نام فرانسه تابستان 1398 دوشنبه و پنجشنبه ۱۸ الی ۱۹:۳۰ طول دوره ۲ ماه شیراز بلوار دانشجو بین کوچه 3 و 5 روبروی ارم گل ۰۷۱۳۶۲۶۸۶۶۳ ۰۷۱۳۶۲۶۸۶۶۴ ۰۹۱۷۳۰۱۹۴۰۵...

آغاز ثبت نام دوره فرانسه ۲.۵ ماهه اردیبهشت ۹۸ کلاس ها در روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰ برگزار میگردد. شروع دوره از هفته اول اردیبهشت ۹۸ نشانی :...

آغاز ثبت نام ترم بهمن زبان فرانسه شروع دوره از هفته اول بهمن ۹۷ کلاسها در روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸ برگزار میگردد شیراز بلوار دانشجو...

فرانسه آغاز ثبت نام از ۹۷/۱۰/۰۸ شروع دوره از ۹۷/۱۰/۱۷ کلاسها در روز های شنبه و چهارشنبه ساعت ۱۶ الی ۱۸ برگزار میگردد شیراز بلوار دانشجو بین کوچه 3 و 5...

ثبت نام دوره فرانسه پاییز 1397 در سطوح A1 تا B2 شروع ثبت نام از هفته اول مهر 1397 کلاسها در روزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 18 الی 19:30 برگزار میگردد....

نظرات 0