آموزش زبان انگلیسی at

اصطلاحاتی که با at می آیند


At most

حداکثر

At least

حداقل

At best

در بهترین شرایط

At worst

در بدترین شرایط

At last

بالاخره

Not at all

هرگزمطالب مشابه


اصطلاحاتی که با at می آیند...

ایول، دمت گرم به انگلیسی...

قهری به انگلیسی...

تفاوت I don't care و I don't mind...

تحسین کردن در زبان انگلیسی...

اصطلاحات مربوط به کار...

اصطلاحات انگلیسی با Face...

چند جمله جالب با heart...

خیلی گرونه! به انگلیسی...

چند اصطلاح با نام GOD...

نظرات 0