آموزش زبان انگلیسی sulking

قهری به انگلیسی
?Are you sulking
قهری؟
I’m not sulking
قهر نیستم
Don’t sulk
قهر نکن دیگه
Sulking solves nothing
قهر کردن چیزی را حل نمیکنه

مطالب مشابه


اصطلاحاتی که با at می آیند...

ایول، دمت گرم به انگلیسی...

قهری به انگلیسی...

تفاوت I don't care و I don't mind...

تحسین کردن در زبان انگلیسی...

اصطلاحات مربوط به کار...

اصطلاحات انگلیسی با Face...

چند جمله جالب با heart...

خیلی گرونه! به انگلیسی...

چند اصطلاح با نام GOD...

نظرات 0