تحسین کردن در انگلیسی

تحسین کردن در زبان انگلیسی
Well done
آفرین
Good job
کارت خوب بود
Way to go
دمت گرم
That’s great
کارت عالیه
You rock
تو فوق العاده ای
Keep it up
ادامه بده

مطالب مشابه


اصطلاحاتی که با at می آیند...

ایول، دمت گرم به انگلیسی...

قهری به انگلیسی...

تفاوت I don't care و I don't mind...

تحسین کردن در زبان انگلیسی...

اصطلاحات مربوط به کار...

اصطلاحات انگلیسی با Face...

چند جمله جالب با heart...

خیلی گرونه! به انگلیسی...

چند اصطلاح با نام GOD...

نظرات 0