آموزش زبان انگلیسی اصطلاحات کار

اصطلاحات مربوط به کار
I’m unemployed
من بیکارم
I’m self employed
من کار خودم را دارم
I’m retired
من بازنشسته هستم
I’m on leave
من مرخص هستم
I’m at work
سر کارم
I’m a freelancer
دور کاری دارم
I’m on mission
ماموریت هستم
I’m in love with my gob
عاشق کارمم!

مطالب مشابه


ایول، دمت گرم به انگلیسی...

اصطلاحاتی که با at می آیند...

قهری به انگلیسی...

تفاوت I don't care و I don't mind...

تحسین کردن در زبان انگلیسی...

اصطلاحات مربوط به کار...

اصطلاحات انگلیسی با Face...

چند جمله جالب با heart...

خیلی گرونه! به انگلیسی...

چند اصطلاح با نام GOD...

نظرات 0