آموزش زبان انگلیسی heart

چند جمله جالب با heart
Cross my heart به جون خودم
My heart is heavy دلم گرفته
Eat your heart out دلت بسوزه
Follow your heart ببین دلت چی میگه
From the bottom of my heart از صمیم قلبم
Open your heart to me با من درد دل کن
Don't take it to heart به دل نگیر
My heart quailed
قلبم لرزید

مطالب مشابه


اصطلاحاتی که با at می آیند...

ایول، دمت گرم به انگلیسی...

قهری به انگلیسی...

تفاوت I don't care و I don't mind...

تحسین کردن در زبان انگلیسی...

اصطلاحات مربوط به کار...

اصطلاحات انگلیسی با Face...

چند جمله جالب با heart...

خیلی گرونه! به انگلیسی...

چند اصطلاح با نام GOD...

نظرات 0