آموزش زبان انگلیسی expensive

خیلی گرونه! به انگلیسی
It costs a fortune خیلی گرونه
It costs an arm and a leg خیلی خیلی گرونه
What a rip off! !چقدر گرون
It's a bit pricey یه کمی گرونه
I can't afford it
نمی‌تونم بخرمش

مطالب مشابه


اصطلاحاتی که با at می آیند...

ایول، دمت گرم به انگلیسی...

قهری به انگلیسی...

تفاوت I don't care و I don't mind...

تحسین کردن در زبان انگلیسی...

اصطلاحات مربوط به کار...

اصطلاحات انگلیسی با Face...

چند جمله جالب با heart...

خیلی گرونه! به انگلیسی...

چند اصطلاح با نام GOD...

نظرات 0