آموزش زبان انگلیسی taxi

چند جمله کاربردی هنگام تاکسی گرفتن
Hail a taxi تاکسی گرفتن
I'm really in a hurry بدجور عجله دارم
How much is the fair? کرایه چقدر میشه؟
Keep the change بقیه پول مال خودتون
Drop me here اینجا پیاده میشم

مطالب مشابه


اصطلاحاتی که با at می آیند...

ایول، دمت گرم به انگلیسی...

قهری به انگلیسی...

تفاوت I don't care و I don't mind...

تحسین کردن در زبان انگلیسی...

اصطلاحات مربوط به کار...

اصطلاحات انگلیسی با Face...

چند جمله جالب با heart...

خیلی گرونه! به انگلیسی...

چند اصطلاح با نام GOD...

نظرات 0