دیگه نگید i dont know

چگونه بگوییم نمیدانم
به جای I don't know از چه عبارت هایی می توانیم استفاده کنیم
I have no idea
نمی دانم
I have no clue
نمی دانم
Beats me
سر در نمی آورم
How should I know?
من از کجا بدانم
Don’t ask me
نمی دانم
Search me
از کجا بدانم

مطالب مشابه


اصطلاحاتی که با at می آیند...

ایول، دمت گرم به انگلیسی...

قهری به انگلیسی...

تفاوت I don't care و I don't mind...

تحسین کردن در زبان انگلیسی...

اصطلاحات مربوط به کار...

اصطلاحات انگلیسی با Face...

چند جمله جالب با heart...

خیلی گرونه! به انگلیسی...

چند اصطلاح با نام GOD...

نظرات 0