کلمات و اصطلاحات جالب در زبان انگلیسی قسمت 10

چند جمله جالب در زبان انگلیسی
I’m all ears
سراپا گوشم
I’m all eyes
چهار چشمی مراقبم
I’m all thumbs
دست و پا چلفتی ام
I’m all set
آمادم
By all means
با کمال میل

مطالب مشابه


ایول، دمت گرم به انگلیسی...

اصطلاحاتی که با at می آیند...

قهری به انگلیسی...

تفاوت I don't care و I don't mind...

تحسین کردن در زبان انگلیسی...

اصطلاحات مربوط به کار...

اصطلاحات انگلیسی با Face...

چند جمله جالب با heart...

خیلی گرونه! به انگلیسی...

چند اصطلاح با نام GOD...

نظرات 0