آموزش زبان انگلیسی کلمات مشابه

کلماتی که مثل هم تلفظ می شوند
Morning _ صبح
Mourning _ ماتم

Pair _ جفت
Pear _ گلابی

Steel _ فولاد
Steal _ دزدیدن

Pray _ دعا کردن
Prey _ طعمه

Muscle _ ماهیچه
Mussel _ صدف

Ring _ حلقه
Wring _ فشردن

Flour _ آرد
Flower _ گل

Bare _ عریان
Bear _
خرس

مطالب مشابه


اصطلاحاتی که با at می آیند...

ایول، دمت گرم به انگلیسی...

قهری به انگلیسی...

تفاوت I don't care و I don't mind...

تحسین کردن در زبان انگلیسی...

اصطلاحات مربوط به کار...

اصطلاحات انگلیسی با Face...

چند جمله جالب با heart...

خیلی گرونه! به انگلیسی...

چند اصطلاح با نام GOD...

نظرات 0