تسلیت گفتن به انگلیسی

چطوری به انگلیسی تسلیت بگوییم
My condolences
تسلیت عرض می کنم
I’m sorry for your loss
بابت از دست رفته متاسفم
Words can’t express my sorrow
کلمات نمی توانند اندوه من را بیان کنند

مطالب مشابه


چطوری حرفه ای تر بگوییم«I'm sorry»...

آموزش زبان انگلیسیازت متنفرم...

معنی روزهای هفته در زبان انگلیسی...

چند جمله جالب در زبان انگلیسی...

کلماتی که مثل هم تلفظ می شوند...

چند اصطلاح کاربردی در زبان انگلیسی...

چطوری به انگلیسی تسلیت بگوییم...

معرفی چند اصطلاح کاربردی...

چطوری به انگلیسی بگوییم هوا خیلی گرمه...

انواع مرگ و کشته شدن به زبان انگلیسی...

نظرات 0