تسلیت گفتن به انگلیسی

چطوری به انگلیسی تسلیت بگوییم
My condolences
تسلیت عرض می کنم
I’m sorry for your loss
بابت از دست رفته متاسفم
Words can’t express my sorrow
کلمات نمی توانند اندوه من را بیان کنند

مطالب مشابه


ایول، دمت گرم به انگلیسی...

اصطلاحاتی که با at می آیند...

قهری به انگلیسی...

تفاوت I don't care و I don't mind...

تحسین کردن در زبان انگلیسی...

اصطلاحات مربوط به کار...

اصطلاحات انگلیسی با Face...

چند جمله جالب با heart...

خیلی گرونه! به انگلیسی...

چند اصطلاح با نام GOD...

نظرات 0