آموزش زبان انگلیسی اصطلاحات کاربردی

معرفی چند اصطلاح کاربردی
.I’m easy
برام فرقی نداره
!Suit yourself
هر جور راحتی
!No biggie
عیبی نداره، مهم نیست
?How so
چطور مگه؟
.You don’t say
نه بابا
!Big deal
(به طعنه) هنر کردی
.I mean it
جدی میگم
!What for
برای چی

مطالب مشابه


اصطلاحاتی که با at می آیند...

ایول، دمت گرم به انگلیسی...

قهری به انگلیسی...

تفاوت I don't care و I don't mind...

تحسین کردن در زبان انگلیسی...

اصطلاحات مربوط به کار...

اصطلاحات انگلیسی با Face...

چند جمله جالب با heart...

خیلی گرونه! به انگلیسی...

چند اصطلاح با نام GOD...

نظرات 0