آموزش زبان انگلیسی اصطلاحات کاربردی

معرفی چند اصطلاح کاربردی
.I’m easy
برام فرقی نداره
!Suit yourself
هر جور راحتی
!No biggie
عیبی نداره، مهم نیست
?How so
چطور مگه؟
.You don’t say
نه بابا
!Big deal
(به طعنه) هنر کردی
.I mean it
جدی میگم
!What for
برای چی

مطالب مشابه


چطوری حرفه ای تر بگوییم«I'm sorry»...

آموزش زبان انگلیسیازت متنفرم...

معنی روزهای هفته در زبان انگلیسی...

چند جمله جالب در زبان انگلیسی...

کلماتی که مثل هم تلفظ می شوند...

چند اصطلاح کاربردی در زبان انگلیسی...

چطوری به انگلیسی تسلیت بگوییم...

معرفی چند اصطلاح کاربردی...

چطوری به انگلیسی بگوییم هوا خیلی گرمه...

انواع مرگ و کشته شدن به زبان انگلیسی...

نظرات 0