آموزش زبان انگلیسی انواع مرگ

انواع مرگ و کشته شدن به زبان انگلیسی
Suicide
خودکشی
Execute
اعدام کردن
Murder
به قتل رساندن
Martyr
شهید کردن
Genocide
نسل کشی
Decapitate
گردن زدن
Honor Killing
قتل ناموسی
Assassinate
ترور کردن

مطالب مشابه


ایول، دمت گرم به انگلیسی...

اصطلاحاتی که با at می آیند...

قهری به انگلیسی...

تفاوت I don't care و I don't mind...

تحسین کردن در زبان انگلیسی...

اصطلاحات مربوط به کار...

اصطلاحات انگلیسی با Face...

چند جمله جالب با heart...

خیلی گرونه! به انگلیسی...

چند اصطلاح با نام GOD...

نظرات 0