آموزش زبان انگلیسی انواع مرگ

انواع مرگ و کشته شدن به زبان انگلیسی
Suicide
خودکشی
Execute
اعدام کردن
Murder
به قتل رساندن
Martyr
شهید کردن
Genocide
نسل کشی
Decapitate
گردن زدن
Honor Killing
قتل ناموسی
Assassinate
ترور کردن

مطالب مشابه


چطوری حرفه ای تر بگوییم«I'm sorry»...

آموزش زبان انگلیسیازت متنفرم...

معنی روزهای هفته در زبان انگلیسی...

چند جمله جالب در زبان انگلیسی...

کلماتی که مثل هم تلفظ می شوند...

چند اصطلاح کاربردی در زبان انگلیسی...

چطوری به انگلیسی تسلیت بگوییم...

معرفی چند اصطلاح کاربردی...

چطوری به انگلیسی بگوییم هوا خیلی گرمه...

انواع مرگ و کشته شدن به زبان انگلیسی...

نظرات 0