آموزش زبان انگلیسی time

اصطلاحات کاربردی در رابطه با TIME
Time will tell
زمان نشان می دهد
In the nick of time
درست به موقع
Take your time
عجله نکن
From time to time
هر از گاهی
As time goes by
با گذشت زمان
Make up for last time
زمان از دست رفته را جبران کردن

مطالب مشابه


چطوری حرفه ای تر بگوییم«I'm sorry»...

آموزش زبان انگلیسیازت متنفرم...

معنی روزهای هفته در زبان انگلیسی...

چند جمله جالب در زبان انگلیسی...

کلماتی که مثل هم تلفظ می شوند...

چند اصطلاح کاربردی در زبان انگلیسی...

چطوری به انگلیسی تسلیت بگوییم...

معرفی چند اصطلاح کاربردی...

چطوری به انگلیسی بگوییم هوا خیلی گرمه...

انواع مرگ و کشته شدن به زبان انگلیسی...

نظرات 0