آموزش زبان انگلیسی time

اصطلاحات کاربردی در رابطه با TIME
Time will tell
زمان نشان می دهد
In the nick of time
درست به موقع
Take your time
عجله نکن
From time to time
هر از گاهی
As time goes by
با گذشت زمان
Make up for last time
زمان از دست رفته را جبران کردن

مطالب مشابه


ایول، دمت گرم به انگلیسی...

اصطلاحاتی که با at می آیند...

قهری به انگلیسی...

تفاوت I don't care و I don't mind...

تحسین کردن در زبان انگلیسی...

اصطلاحات مربوط به کار...

اصطلاحات انگلیسی با Face...

چند جمله جالب با heart...

خیلی گرونه! به انگلیسی...

چند اصطلاح با نام GOD...

نظرات 0