آموزش زبان انگلیسی جملات پرسشی

جملات پرسشی جالب در زبان انگلیسی
?Come again
چی گفتی؟
?How should I know
من از کجا بدونم؟
?What's eating you
از چی ناراحتی؟
?What's wrong with you
چته؟
?Are you cross with me
ازم دلخوری؟
?What's in it for me
چی به من می رسه؟

مطالب مشابه


ایول، دمت گرم به انگلیسی...

اصطلاحاتی که با at می آیند...

قهری به انگلیسی...

تفاوت I don't care و I don't mind...

تحسین کردن در زبان انگلیسی...

اصطلاحات مربوط به کار...

اصطلاحات انگلیسی با Face...

چند جمله جالب با heart...

خیلی گرونه! به انگلیسی...

چند اصطلاح با نام GOD...

نظرات 0