آموزش زبان انگلیسی جملات پرسشی

جملات پرسشی جالب در زبان انگلیسی
?Come again
چی گفتی؟
?How should I know
من از کجا بدونم؟
?What's eating you
از چی ناراحتی؟
?What's wrong with you
چته؟
?Are you cross with me
ازم دلخوری؟
?What's in it for me
چی به من می رسه؟

مطالب مشابه


چطوری حرفه ای تر بگوییم«I'm sorry»...

آموزش زبان انگلیسیازت متنفرم...

معنی روزهای هفته در زبان انگلیسی...

چند جمله جالب در زبان انگلیسی...

کلماتی که مثل هم تلفظ می شوند...

چند اصطلاح کاربردی در زبان انگلیسی...

چطوری به انگلیسی تسلیت بگوییم...

معرفی چند اصطلاح کاربردی...

چطوری به انگلیسی بگوییم هوا خیلی گرمه...

انواع مرگ و کشته شدن به زبان انگلیسی...

نظرات 0