جملات کاربردی در زبان انگلیسی 3

معرفی چند جمله کاربردی در زبان انگلیسی

Look me in the eye.

تو چشمام نگاه کن


Get rid of it

از شرش خلاص شو


Acrophobia

ترس از ارتفاع


I’m in trouble

من به دردسر افتادم


Don’t make my mistake

اشتباه منو نکن


مطالب مشابه


ایول، دمت گرم به انگلیسی...

اصطلاحاتی که با at می آیند...

قهری به انگلیسی...

تفاوت I don't care و I don't mind...

تحسین کردن در زبان انگلیسی...

اصطلاحات مربوط به کار...

اصطلاحات انگلیسی با Face...

چند جمله جالب با heart...

خیلی گرونه! به انگلیسی...

چند اصطلاح با نام GOD...

نظرات 0