جملات کاربردی در زبان انگلیسی 3

معرفی چند جمله کاربردی در زبان انگلیسی

Look me in the eye.

تو چشمام نگاه کن


Get rid of it

از شرش خلاص شو


Acrophobia

ترس از ارتفاع


I’m in trouble

من به دردسر افتادم


Don’t make my mistake

اشتباه منو نکن


مطالب مشابه


چطوری حرفه ای تر بگوییم«I'm sorry»...

آموزش زبان انگلیسیازت متنفرم...

معنی روزهای هفته در زبان انگلیسی...

چند جمله جالب در زبان انگلیسی...

کلماتی که مثل هم تلفظ می شوند...

چند اصطلاح کاربردی در زبان انگلیسی...

چطوری به انگلیسی تسلیت بگوییم...

معرفی چند اصطلاح کاربردی...

چطوری به انگلیسی بگوییم هوا خیلی گرمه...

انواع مرگ و کشته شدن به زبان انگلیسی...

نظرات 0