جملات کاربردی در زبان انگلیسی 2

معرفی چند جمله کاربردی در زبان انگلیسی

Don't go to far

شورشو در نیار

As you wish

هرطور مایلی

Don't get carried away

جوگیر نشو

I'm in

پایه ام

Don't ditch me

منو نپیچون


مطالب مشابه


چطوری حرفه ای تر بگوییم«I'm sorry»...

آموزش زبان انگلیسیازت متنفرم...

معنی روزهای هفته در زبان انگلیسی...

چند جمله جالب در زبان انگلیسی...

کلماتی که مثل هم تلفظ می شوند...

چند اصطلاح کاربردی در زبان انگلیسی...

چطوری به انگلیسی تسلیت بگوییم...

معرفی چند اصطلاح کاربردی...

چطوری به انگلیسی بگوییم هوا خیلی گرمه...

انواع مرگ و کشته شدن به زبان انگلیسی...

نظرات 0