اصطلاحات جالب در زبان انگلیسی

چهار اصطلاح جالب در زبان انگلیسی

I'm tied up

دستم بنده!

Don't dilly dally

فس فس نکن!

Chop chop

بجُنب!

Don't rush me

هولم نکن!
مطالب مشابه


ایول، دمت گرم به انگلیسی...

اصطلاحاتی که با at می آیند...

قهری به انگلیسی...

تفاوت I don't care و I don't mind...

تحسین کردن در زبان انگلیسی...

اصطلاحات مربوط به کار...

اصطلاحات انگلیسی با Face...

چند جمله جالب با heart...

خیلی گرونه! به انگلیسی...

چند اصطلاح با نام GOD...

نظرات 0