جملات کاربردی زبان انگلیسی قسمت 1

معرفی چند جمله کاربردی در زبان انگلیسی

?Are you out of your mind

آیا عقلت رو از دست دادی؟

I agree with you

من باهات موافقم.

I do not agree with you

باهات مخالفم

Keep your word

رو حرفت بمون

You have my word

بهت قول میدم

مطالب مشابه


ایول، دمت گرم به انگلیسی...

اصطلاحاتی که با at می آیند...

قهری به انگلیسی...

تفاوت I don't care و I don't mind...

تحسین کردن در زبان انگلیسی...

اصطلاحات مربوط به کار...

اصطلاحات انگلیسی با Face...

چند جمله جالب با heart...

خیلی گرونه! به انگلیسی...

چند اصطلاح با نام GOD...

نظرات 0