آموزش زبان انگلیسی thank you

پاسخ به Thank You در زبان انگلیسی

You're welcome

خواهش میکنم

Don't mention it

قابل نداشت، حرفشم نزن

Sure

خواهش میکنم

Any time

هر زمانی در خدمتم

Not at all

اصلا نیازی به تشکر نیست

My pleasure

باعث خوشنودی منه

No problem

مشکلی نیست

It was nothing

کاری نکردم

Happy/glad to help

خوشحالم که کمک میکنم

That's the least I could do

کمترین کاریه که ازم بر میومد


مطالب مشابه


اصطلاحاتی که با at می آیند...

ایول، دمت گرم به انگلیسی...

قهری به انگلیسی...

تفاوت I don't care و I don't mind...

تحسین کردن در زبان انگلیسی...

اصطلاحات مربوط به کار...

اصطلاحات انگلیسی با Face...

چند جمله جالب با heart...

خیلی گرونه! به انگلیسی...

چند اصطلاح با نام GOD...

نظرات 0