آموزش زبان انگلیسی thank you

پاسخ به Thank You در زبان انگلیسی

You're welcome

خواهش میکنم

Don't mention it

قابل نداشت، حرفشم نزن

Sure

خواهش میکنم

Any time

هر زمانی در خدمتم

Not at all

اصلا نیازی به تشکر نیست

My pleasure

باعث خوشنودی منه

No problem

مشکلی نیست

It was nothing

کاری نکردم

Happy/glad to help

خوشحالم که کمک میکنم

That's the least I could do

کمترین کاریه که ازم بر میومد


مطالب مشابه

 
معرفی چند جمله کاربردی در زبان انگلیسی...

چهار اصطلاح جالب در زبان انگلیسی...

معرفی چند جمله کاربردی در زبان انگلیسی...

نام ادویه جات به انگلیسی...

چگونه به انگلیسی بگوییم برو سر اصل مطلب...

پاسخ به Thank You در زبان انگلیسی...

چیزی نمانده عقلم را از دست بدهم....

چگونه به انگلیسی بگوییم عزیزم...

آموزش اعضای صورت به انگلیسی...

نظرات 0