آموزش زبان انگلیسی thank you

پاسخ به Thank You در زبان انگلیسی

You're welcome

خواهش میکنم

Don't mention it

قابل نداشت، حرفشم نزن

Sure

خواهش میکنم

Any time

هر زمانی در خدمتم

Not at all

اصلا نیازی به تشکر نیست

My pleasure

باعث خوشنودی منه

No problem

مشکلی نیست

It was nothing

کاری نکردم

Happy/glad to help

خوشحالم که کمک میکنم

That's the least I could do

کمترین کاریه که ازم بر میومد


مطالب مشابه


چطوری حرفه ای تر بگوییم«I'm sorry»...

آموزش زبان انگلیسیازت متنفرم...

معنی روزهای هفته در زبان انگلیسی...

چند جمله جالب در زبان انگلیسی...

کلماتی که مثل هم تلفظ می شوند...

چند اصطلاح کاربردی در زبان انگلیسی...

چطوری به انگلیسی تسلیت بگوییم...

معرفی چند اصطلاح کاربردی...

چطوری به انگلیسی بگوییم هوا خیلی گرمه...

انواع مرگ و کشته شدن به زبان انگلیسی...

نظرات 0