آموزش اعضای صورت به انگلیسی

آموزش اعضای صورت به انگلیسی

Cheek

گونه

Nose

بینی

Nostril

سوراخ بینی

Lip

لب

Mouth

دهان

Teeth

دندان

Jaw

فک

Chin

چانه

Hair

مو

Forehead

پیشانی

Temple

گیج گاه

Eyebrow

ابرو

Eyelash

مژه

Eye

چشم

Ear

گوش

Earlobe

لاله گوش

مطالب مشابه


ایول، دمت گرم به انگلیسی...

اصطلاحاتی که با at می آیند...

قهری به انگلیسی...

تفاوت I don't care و I don't mind...

تحسین کردن در زبان انگلیسی...

اصطلاحات مربوط به کار...

اصطلاحات انگلیسی با Face...

چند جمله جالب با heart...

خیلی گرونه! به انگلیسی...

چند اصطلاح با نام GOD...

نظرات 0