آموزش اعضای صورت به انگلیسی

آموزش اعضای صورت به انگلیسی

Cheek

گونه

Nose

بینی

Nostril

سوراخ بینی

Lip

لب

Mouth

دهان

Teeth

دندان

Jaw

فک

Chin

چانه

Hair

مو

Forehead

پیشانی

Temple

گیج گاه

Eyebrow

ابرو

Eyelash

مژه

Eye

چشم

Ear

گوش

Earlobe

لاله گوش

مطالب مشابه

 
معرفی چند جمله کاربردی در زبان انگلیسی...

چهار اصطلاح جالب در زبان انگلیسی...

معرفی چند جمله کاربردی در زبان انگلیسی...

نام ادویه جات به انگلیسی...

چگونه به انگلیسی بگوییم برو سر اصل مطلب...

پاسخ به Thank You در زبان انگلیسی...

چیزی نمانده عقلم را از دست بدهم....

چگونه به انگلیسی بگوییم عزیزم...

آموزش اعضای صورت به انگلیسی...

نظرات 0