روش‌های خداحافظی در انگلیسی

Ways to say goodbye in english

روش‌های خداحافظی در انگلیسی

Good-bye

خداحافظ

Gotta go

باید برم

See you later

بعدا میبینمت

Bye

خداحافظ

See you tomorrow

فردا میبینمت

bye for now

فعلا خداحافظ

See you soon

به زودی میبینمت

Keep in touch

باهام در تماس باش

See you on Sunday

یکشنبه میبینمت

Take care

مواظب خودت باش

See you next time

بعدا میبینمت

Catch you later

بعدا بهتون ملحق میشم

Have a good day

روز خوبی داشته باشی

Farewell

بدرود

مطالب مشابه

 
معرفی چند جمله کاربردی در زبان انگلیسی...

چهار اصطلاح جالب در زبان انگلیسی...

معرفی چند جمله کاربردی در زبان انگلیسی...

نام ادویه جات به انگلیسی...

چگونه به انگلیسی بگوییم برو سر اصل مطلب...

پاسخ به Thank You در زبان انگلیسی...

چیزی نمانده عقلم را از دست بدهم....

چگونه به انگلیسی بگوییم عزیزم...

آموزش اعضای صورت به انگلیسی...

نظرات 0