آشنایی با چند واژه ترکی

güzelçirkin
زیبازشت
daha iyidaha kötü
بهتربدتر
büyükKüçük
بزرگکوچک
ucuzPahalı
ارزانگران
erkangeç
زوددیر
kolayzor
آسانسخت
doluBoş
پرخالی
ıyıKötü
خوببد
ağırhafıf
سنگینسبک
buradaorada
اینجاآنجا
sıcaksoğuk
داغسرد
yakınuzak
نزدیکدور

مطالب مشابه


اصطلاحاتی که با at می آیند...

ایول، دمت گرم به انگلیسی...

قهری به انگلیسی...

تفاوت I don't care و I don't mind...

تحسین کردن در زبان انگلیسی...

اصطلاحات مربوط به کار...

اصطلاحات انگلیسی با Face...

چند جمله جالب با heart...

خیلی گرونه! به انگلیسی...

چند اصطلاح با نام GOD...

نظرات 0