آشنایی با چند واژه ترکی

güzelçirkin
زیبازشت
daha iyidaha kötü
بهتربدتر
büyükKüçük
بزرگکوچک
ucuzPahalı
ارزانگران
erkangeç
زوددیر
kolayzor
آسانسخت
doluBoş
پرخالی
ıyıKötü
خوببد
ağırhafıf
سنگینسبک
buradaorada
اینجاآنجا
sıcaksoğuk
داغسرد
yakınuzak
نزدیکدور

مطالب مشابه


اگر میخواهید در کلاس زبان، فارسی صحبت نکنید، از این عبارات استفاده کنید: جهت مشاهده به ادامه مطلب بروید....

آشنایی با چند واژه متضاد در زبان ترکی جهت مشاهده به ادامه مطلب بروید....

Some driving expressions جهت مشاهده به ادامه مطلب بروید....

با چند اصطلاح زیبا آشنا شویم Idiom learning جهت مشاهده به ادامه مطلب بروید....

آموزش لغات و اصطلاحات جدید Talk About Weddings...

آموزش لغات و اصطلاحات جدید Spain: After 5 weeks of lockdown, contagion continues Nearly 5,500 new coronavirus infections confirmed and 430 more deaths, says...

آموزش لغات و اصطلاحات جدید...

آموزش لغات و اصطلاحات جدید...

How to Introduce Yourself...


نظرات 0