با چند اصطلاح زیبا آشنا شویم

با چند اصطلاح زیبا آشنا شویم
Idiom learning

I'm all eyes
چهار چشمی مراقبم


✅ I'm all ears
سر تا پا گوشم✅ معني like در جملات مختلف👇

✅ What is it like?
چه جور چيزى است

✅ Shaped like an apple
بشکل سيب

✅ More like; most like
شبيه ترين

✅ Parrot like
طوطی وار

✅ Just as you like
هر جور ميل شماست


✅ You are so photogenic
خیلی خوش عکسی


مطالب مشابه


Some driving expressions جهت مشاهده به ادامه مطلب بروید....

با چند اصطلاح زیبا آشنا شویم Idiom learning جهت مشاهده به ادامه مطلب بروید....

آموزش لغات و اصطلاحات جدید Talk About Weddings...

آموزش لغات و اصطلاحات جدید Spain: After 5 weeks of lockdown, contagion continues Nearly 5,500 new coronavirus infections confirmed and 430 more deaths, says...

آموزش لغات و اصطلاحات جدید...

آموزش لغات و اصطلاحات جدید...

How to Introduce Yourself...
 
آموزش لغات و اصطلاحات مربوط به کرونا...

آموزش لغات و اصطلاحات جدید. برای مشاهده به ادامه مطلب بروید....

نظرات 0