آموزش زبان قسمت 13

آموزش لغات و اصطلاحات جدید

U.S. deaths top 16000, Boris Johnson out of intensive care

Here are the latest coronavirus updates from around the world


A woman puts cloth face masks on a string to dry before distributing it for free around the neighbourhood, amid the spread of coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Tangerang, on the outskirts of Jakarta, Indonesia, April 9, 2020

Deathمرگ
Topبالای، بیش از
Intensiveشدید، فشرده
Careمراقبت، درمان
Cloth face maskماسک پارچه ای
Stringنخ،رشته،طناب
To dryخشک شدن
Distributingانتشار، گسترش
For freeبصورت رایگان
Neighborhoodهمسایگی
Amidدرمیان، وسط
Spreadگسترش، نشر
Diseaseبیماری
Outbreakشروع، آغاز، شیوع
Outskirtsمرز، حومه، کمربندی

مطالب مشابه


اصطلاحاتی که با at می آیند...

ایول، دمت گرم به انگلیسی...

قهری به انگلیسی...

تفاوت I don't care و I don't mind...

تحسین کردن در زبان انگلیسی...

اصطلاحات مربوط به کار...

اصطلاحات انگلیسی با Face...

چند جمله جالب با heart...

خیلی گرونه! به انگلیسی...

چند اصطلاح با نام GOD...

نظرات 0