آموزش زبان قسمت 13

آموزش لغات و اصطلاحات جدید

U.S. deaths top 16000, Boris Johnson out of intensive care

Here are the latest coronavirus updates from around the world


A woman puts cloth face masks on a string to dry before distributing it for free around the neighbourhood, amid the spread of coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Tangerang, on the outskirts of Jakarta, Indonesia, April 9, 2020

Deathمرگ
Topبالای، بیش از
Intensiveشدید، فشرده
Careمراقبت، درمان
Cloth face maskماسک پارچه ای
Stringنخ،رشته،طناب
To dryخشک شدن
Distributingانتشار، گسترش
For freeبصورت رایگان
Neighborhoodهمسایگی
Amidدرمیان، وسط
Spreadگسترش، نشر
Diseaseبیماری
Outbreakشروع، آغاز، شیوع
Outskirtsمرز، حومه، کمربندی

مطالب مشابه


Some driving expressions جهت مشاهده به ادامه مطلب بروید....

با چند اصطلاح زیبا آشنا شویم Idiom learning جهت مشاهده به ادامه مطلب بروید....

آموزش لغات و اصطلاحات جدید Talk About Weddings...

آموزش لغات و اصطلاحات جدید Spain: After 5 weeks of lockdown, contagion continues Nearly 5,500 new coronavirus infections confirmed and 430 more deaths, says...

آموزش لغات و اصطلاحات جدید...

آموزش لغات و اصطلاحات جدید...

How to Introduce Yourself...
 
آموزش لغات و اصطلاحات مربوط به کرونا...

آموزش لغات و اصطلاحات جدید. برای مشاهده به ادامه مطلب بروید....

نظرات 0