آموزش زبان قسمت 10

Coronavirus and Olympics


London officials said that the city can host the 2020 Olympics. The International Olympic Committee chose Tokyo, the capital of Japan, to host the 2020 Olympics

However, some people believe that the coronavirus can make problems in Japan. Japanese officials said that there are about 100 people sick with the coronavirus. Japanese officials do not think that the coronavirus can influence the Olympics

A London official said that London is ready to help Tokyo. London held the Olympics in 2012, and the city can hold the biggest sporting event again. The city knows how to organize big sporting events

The International Olympic Committee does not think that it is necessary to move the Olympics to London
Officials: مقامات
Host: میزبان
International Olympic Committee: هیعت مسابقات بین المللی المپیک
Chose: انتخاب کرد
Tokyo: پایتخت ژاپن
Believe:معتقد هستند
Sick: بیمار
Influence: تاثیرگذار
Held: برگزار کرد
Sporting event: رویداد ورزشی
Organize: سازماندهی کردن
Necessary: ضروری

مطالب مشابه


اصطلاحاتی که با at می آیند...

ایول، دمت گرم به انگلیسی...

قهری به انگلیسی...

تفاوت I don't care و I don't mind...

تحسین کردن در زبان انگلیسی...

اصطلاحات مربوط به کار...

اصطلاحات انگلیسی با Face...

چند جمله جالب با heart...

خیلی گرونه! به انگلیسی...

چند اصطلاح با نام GOD...

نظرات 0