اصطلاحات انگلیسی مربوط به خانواده

چند اصطلاح ساده در رابطه با خانواده


جدایی غم انگیزBitter divorce
حضانت کودکانCustody of children
باردار شدنGet pregnant
سقط جنین کردنHave an abortion
به دنیا آوردنGive birth
بزرگ کردن کودکRaise the child
فرزند خواندهAdopted child
طلاق توافقیMutual divorce

مطالب مشابه


ایول، دمت گرم به انگلیسی...

اصطلاحاتی که با at می آیند...

قهری به انگلیسی...

تفاوت I don't care و I don't mind...

تحسین کردن در زبان انگلیسی...

اصطلاحات مربوط به کار...

اصطلاحات انگلیسی با Face...

چند جمله جالب با heart...

خیلی گرونه! به انگلیسی...

چند اصطلاح با نام GOD...

نظرات 0